Forsyningsselskaber 
Forsyningsselskaber mv.

Fælles bygningsforsikring
ALKA – kundecenter erhverv
Police nr. 1044351206
Tlf. 43 58 55 73
E-mail: KCE@alka.dk
http://www.alka.dk

Gade og sti belysning
Furesø Kommune
http://www.furesoe.dk/Selvbetjening/MiljoeOgAffald/Borgertip

Vandforsyning
Furesø vandforsyning
Tlf. 44 95 26 15 (mandag – fredag kl. 9-12)
Øvrige tidsrum - Teknisk Vagt tlf. 30 42 07 42
E-mail: mail@furesoevand.dk
http://www.furesoevand.dk

Spildevand (kloak)
Novafos
Tlf. 44 20 80 00 (mandag – fredag kl. 9-14)
Øvrige tidsrum tlf. 26 32 73 14
E-mail: novafos@novafos.dk

Fjernvarme
Værløse Varmeværk
Tlf. 44 48 25 47
E-mail: info@v-v-v.dk


Behandling af vinduer og døre 
Behandlingsanvisning
Indvendige og udvendige vinduer og døre.
Træsort: Dark Red Meranti.

Forbehandling:

 • Afrensning for støv og snavs foretages med vand tilsat grundrengøringsmiddel. Leverandørens anvisning følges.
 • Eventuelt løstsiddende forvitret træfibre fjernes med slibepapir korn 100.
 • Overfladerne matslibes med slibepapir korn 150, og slibestøv fjernes.
Malebehandling:
 • Malebehandlingen må først påbegyndes når overfladen er ren og tør.
 • Meget sugende eller nedbrudt træoverflade grundes med grundingsolie tilsat fungicid (svampe- og mughindrende olie). Produktet kan være på opløsningsmidler eller vandfortyndbar. Tørretid er fra dag til dag.
 • 1 til 2 gange strygning med en laserende træbeskyttelse tilsat fungicid (svampe- og mughindrende olie). Produktet kan være på opløsningsmidler eller et vandfortyndbart produkt.
 • Det anbefales at anvende en blanding af 1 del farveløs og 1 del teak. Dette er for at hindre et mørkt laserende udseende. Tørretid er fra dag til dag.
Ifølge leverandørens teknisk service skal eksotisk hårdttræ (meranti) ikke grundes.
De nævnte produkter forhandles af byggemarkeder, farvehandlere og eventuelt Matas.
Det anbefales at købe anerkendte produkter (Függer, Dyrups, Sadolin, Beckers, Jotum etc.) Undgå produkter der ikke er veldokumenterede via en produktanvisning f.eks. Bilka og Silvans egne produkter.

Maling af døre i redskabsskur 
Behandlingsanvisning Redskabsskur
udvendige sorte døre og karme

 • Beslag afmonteres. Døre og karme vaskes med grundrengøringsmiddel.
 • Slibes grundigt med slibemaskine ”rystepudser” slibepapir korn 100 til 120. (Evt. korn 80 hvis dørene er meget medtaget.
 • Grundes til fuld mætning/indtrængning (evt. flere strygninger vådt i vådt). Grundingsolie tilsat fungicid anvendes (svampe- og mughindrende olie). Produktet kan være på opløsningsmidler eller vandfortyndbar. Tørretid er fra dag til dag.
 • 3 gange strygning med pensel eller korthåret rulle med en sort dækkende træbeskyttelsesmaling tilsat fungicid (svampe- og mughindrende olie). Produktet kan være en vandfortyndbar plastalkydtræbeskyttelse. Tørretid er fra dag til dag. Der foretages eventuelt mellemslibning mellem behandlingerne med slibepapir korn 150 – 180. Produktet bør ikke fortyndes. Værktøj rengøres i lunkent vand tilsat en kraftig sæbe.
 • Det er ikke hensigtsmæssigt at male i direkte sol på overfladerne der skal behandles. Overfladen skal være ren, tør og fast før behandlingerne kan foretages.
Det anbefales at købe anerkendte produkter (Függer, Dyrups, Sadolin, Beckers, Jotum etc.) Undgå produkter der ikke er veldokumenterede via en produktanvisning f.eks. Bilka og Silvans egne produkter.

Udendørs lamper 
Kontakt Erik Rasmussen eller Poul Bukh for udskiftning af pærer på udendørs lamper